Informácie
Zámerom OZ Paličkovaná čipka Slovenska je zachovávať, rozvíjať a šíriť krásu paličkovanej čipky všetkých regiónov Slovenska.